ING Real Estate Finance start duurzaamheidschallenge met Noordpool reizigster Bernice Notenboom


3 februari 2017 - ING Real Estate Finance start duurzaamheidschallenge met Noordpool reizigster Bernice Notenboom

ING Real Estate Finance is hoofdsponsor van de Noordpool Expeditie van Bernice Notenboom die plaats vindt in april 2017. Met de expeditie, de 2 graden Challenge, vragen ING Real Estate Finance en Bernice Notenboom aandacht voor de noodzaak tot het versnellen van verduurzaming van commercieel vastgoed, wat zal leiden tot een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot.

De bijdrage van ING Real Estate Finance (ING REF) aan deze samenwerking is vooral gericht op commercieel vastgoed. Samen met co-sponsoren Breevast, Built to Build Vastgoed, Cocon Vastgoed, Duijnstede Beheer, Investore, Merin, Mobion, VORM Holding/Next Real Estate, OVG, Pygo Netherlands, Sectie 5 Beheer en Urban Interest wordt een concreet traject ingezet, inclusief actieplan, naar toekomstbestendig vastgoed.

Deze klanten vormen de voorhoede in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. ING wil met deze kopgroep alle commerciële vastgoedeigenaren in Nederland inspireren en hen vooral aanzetten tot het versnellen van de verduurzaming in Nederland. Dit sluit aan bij het bekende vijf-stappenplan waarmee ING haar klanten volledig faciliteert om de gewenste duurzaamheid inclusief CO2-reductie te bereiken.

Verduurzaming van vastgoed
Peter Göbel, Directeur ING Real Estate Finance Nederland: “ING sponsort de Noordpool Expeditie van Bernice omdat wij verduurzaming als een noodzaak zien en niet langer als een wens. Wij koppelen dit sponsorschap aan een 2 graden Challenge met 12 REF klanten, de kopgroep. Daarnaast faciliteren wij al onze vastgoedklanten middels 100% financiering van de verduurzaming, een 0,5% rentekorting op ING groenbankleningen, betalen wij de analyse van hun portefeuille op verduurzaming, betalen wij de labeling (A,B,C) en helpen wij ze met de subsidieadvisering. Doelstelling is een 15% stijging per jaar in de ‘vergroening’ van de vastgoedportefeuille die ING financiert. En hiermee dus uiteindelijk de 50% reductie van de CO2-vastgoeduitstoot te realiseren.”

“De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van financiering van commercieel vastgoed in relatie tot duurzaamheid. ING heeft haar vastgoedklanten een brief gestuurd dat REF vanaf januari 2018, bij (her)financiering van kantoorpanden en bedrijfspanden, een conveniërend investeringsplan als voorwaarde stelt voor verduurzaming van hun vastgoed, wat leidt tot verduurzaming van hun vastgoed in lijn met bestaande en toekomstige wet- en regelgeving. Wij vragen onze klanten om te anticiperen op wat komen gaat. Uiteindelijk moet verduurzaming leiden tot een reductie van 50% van de CO2 uitstoot van vastgoed,” aldus Göbel.

Noordpool Expeditie Bernice Notenboom
Bernice Notenboom onderneemt in april 2017 een ski-expeditie van 220 km dwars door het hart van de Noordpool. Een symbolische tocht die in het teken staat van de klimaat-afspraken van Parijs. Het doel van de expeditie is om het besef van urgentie voor CO2-reductie te vergroten. Vanwege de snelle achteruitgang van het Arctisch zee-ijs is dit mogelijk de laatste keer dat een dergelijke expeditie gehouden kan worden. Bernice Notenboom: “In Parijs is door 195 landen een verdrag getekend om binnen de 2 graden opwarming van de aarde te blijven in 2030. Wetenschappers berekenen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze C02 terug te dringen voordat de mens niet meer kan ingrijpen. Inmiddels is het al vijf 2/2 over twaalf op het ijs, nergens ter wereld zijn de gevolgen van het opwarmen van de aarde meer waarneembaar dan in het Arctische gebied.”

Tijdens de expeditie werkt Bernice en haar team samen met ESA (European Space Agency) en doen ze o.a. zee-ijs boringen en sneeuwdikte metingen. Deze informatie is cruciaal om een vinger aan de pols te houden en te weten hoe snel de Noordpool smelt. Bernice: “Er gebeurt al heel veel in Nederland, maar er is meer nodig en de reductie van CO2-uitstoot moet sneller!” Naast ING en haar relaties ondersteunt een aantal andere grote organisaties in Nederland haar in deze challenge.

Delen op social media